• Data

   Wydarzenie

   27.08.2020 r.

   Rada Pedagogiczna.

   I półrocze trwa od 01.09.2020 r. do 31.01.2021 r.

   01.09.2020 r.

   Rozpoczęcie roku szkolnego kl. I - VIII - godz. 8.00-12:00

   10.09.2020 r.

   Rada pedagogiczna. Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/20

   14-19.09.2020 r.

   Spotkanie wychowawców klas z rodzicami - wybory rady rodziców

   05.11.2020 r.

   Rada pedagogiczna - śródokresowa analiza ocen.

   12.11.2020 r.

   Wywiadówka śródokresowa

   21.12.2020 r.

   Informacja dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

   z zajęć edukacyjnych ( miesiąc przed radą klasyfikacyjną )

   23-31.12.2020 r.

   Zimowa przerwa świąteczna.

   04-17.01.2021

   Ferie zimowe

   21.01.2021 r.

   Wystawienie ocen za I półrocze, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania - tydzień przed radą klasyfikacyjną.

   28.01.2021 r.

   Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

   01.02.2021 r.

   Zgłaszanie zastrzeżeń, że ocena semestralna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

   01.02.2021 r.

   Wywiadówka- informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

   02.02.2021 r.

   Rozpatrzenie zgłoszonych zastrzeżeń, oraz ustalenie terminów i składów komisji do przeprowadzenia egzaminów.

   II półrocze trwa od 01.02.2021 r. do 25.06.2021 r.

   09.02.2021 r.

   Rada pedagogiczna plenarna

   08.04.2021 r.

   Rada pedagogiczna - śródokresowa analiza ocen.

   13.04.2021 r.

   Wywiadówka śródokresowa .

   01-06.04.2021 r.

   Wiosenna przerwa świąteczna.

   Maj 2021 r.

   Egzaminy ośmioklasisty.

   11.05.2021 r.

   Informacja dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych (miesiąc przed radą klasyfikacyjną )

   08.06.2021 r.

   Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania - tydzień przed radą klasyfikacyjną

   15.06.2021 r.

   Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

   22.06.2021 r.

   Rada pedagogiczna plenarna

   24.06.2021 r.

   Zgłaszanie zastrzeżeń, że ocena roczna. z zaj. edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu ustalenia tej oceny.

   25.06.2021 r.

   Zakończenie roku szkolnego godz. 9.00

   28.06.2021 r.

   Rozpatrzenie zgłoszonych zastrzeżeń, oraz ustalenie terminów i składów komisji do przeprowadzenia egzaminów lub ustalenia oceny zachowania.

   25.08.2021 r.

   Egzaminy poprawkowe.

   • Kontakt

    • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku
    • psp1@psp1.kluczbork.pl
    • 77 4182341
    • ul. Mickiewicza 10 46-200 Kluczbork
   • Logowanie